Djuren som kollegor.

Hur är det att ha djuren som kollegor? Här får du ta del av forskning rörande djurunderstödda insatser, och hur det är att ha häst, hund och andra arter som kollegor i verksamheten.

Om djurunderstödda insatser

Djuren är fantastiska på att skapa motivation. Deras existens och deras behov genererar faktiska sysslor, varav många dessutom bjuder in till fysisk rörelser – något alla vi människor mår bra av.

Vad säger forskningen?

I den här modulen kommer vi titta lite mer på att ha just djur som kollegor, vad forskning säger om det och lite saker man kan ha i åtanke. 

Hästen som kollega

Som art och som individer är hästarna fantastiska kollegor. De är intresserade av oss människor och svarar på hur vi beter oss. Vi får en direktrespons av hästen baserat på vad vi själva gör. I detta avsnitt går vi igenom hur det är att ha hästen som kollega och hur det kan berika verksamheten.

Hunden som kollega

Hundar som kollegor inom människobehandlande yrken har existerat länge. På senare år har mycket forskning börjat bedrivas på just hundens egen trivsel i arbetet – och hur vi säkerställer att hundar inte utnyttjas, upplever stress eller riskerar att fara illa på bekostnad av oss människor och vår vilja att göra gott. I denna del av utbildningen får du veta mer om hundunderstödda insatser.

Övriga arter som kollega

Husdjur kan delta i olika insatser och aktiviteter. I utbildningen diskuteras vilka djur som kan vara lämpliga för grön omsorg och vad man behöver tänka på.