Det praktiska arbetet.

Vilken vision finns det för verksamheten, och vilken värdegrund vilar den på? Teori och metod i det vardagliga arbetet.


Vision och värdegrund

En vision och en tydlig värdegrund anger riktningen för det arbete som ska bedrivas i din verksamhet. Under utbildningen ges du möjlighet att reflektera över hur just din vision och värdegrund ser ut.

Teori och metod

Vilka teorier och metoder du vill ska användas i din verksamhet i mötet med människorna ni ska arbeta med kommer antagligen speglas av vilken yrkesbakgrund du själv har. Du får under utbildningens gång tillfälle att fundera över vilken teoretisk grund och vilka metoder som passar just din verksamhet.


Sysslor på gården

Sysslorna på din gård är kanske redan från start tydliga, men vilka sysslor kommer din målgrupp kunna delta i? I detta avsnitt reflekterar du över hur din gårdsmiljö kan berika och lyfta fram deltagarnas egna förmågor och skapar motivation.