Att starta en verksamhet.

Här får du läsa om att välja målgrupp för verksamheten, olika företagsformer, att anställa personal, söka tillstånd, mm.

Att välja företagsform

Enskild firma, aktiebolag eller handelsbolag? Det är viktigt att välja rätt företagsform som passar för just för din verksamhet.

Att ha anställda

Att ha anställda är ofta ett måste när verksamheten växer. I utbildningen får du med dig kunskap kring arbetsgivarorganisationer, kollektivavtal, försäkringar, mm.

Att välja målgrupp

.Med en gård som plattform för arbete med människor är möjligheterna enorma. En sak man behöver tänka på är att många uppdragsgivare söker specialiserad kompetens för någon form av behov. Under utbildningen ges du möjlighet att fundera vilken målgrupp och vilket behov som du kan och vill möta med din egen verksamhet,

Att få betalda uppdrag

Det finns många olika sätt att få till sig uppdrag, delvis beroende på vilken målgrupp du arbetar med, vilken profession du själv har m.m. I utbildningen ges förslag på olika tillvägagångssätt för att komma igång med arbetet att knyta betalande uppdragsgivare till din verksamhet.

Att söka tillstånd

När du funderar på val av målgrupp och vad du vill driva för slags verksamhet behöver du ha i åtanke att en del verksamheter är tillståndspliktiga. I utbildningen får du veta mer om vilka tillstånd som kan vara aktuella för just din verksamhet.