ALLMÄNNA VILLKOR FÖR STALLYCKANMODELLEN

Kontaktuppgifter

Stallyckans Gård & Ryttarförening, org nr 802597-3334
c/o Jeanette Kobilsek
Högshult Stallyckan
511 74 Skepult
E-post: forening@stallyckan.se

KÖPVILLKOR & ÅNGERRÄTT

Anmälan

Din anmälan är bindande, men den kan återtas enligt reglerna om ångerrätt i “Lag om distansavtal”. Reglerna om ångerrätt beskrivs nedan.

Betalningsskyldighet

Om du avbryter en utbildning på grund av sjukdom/skada styrkt med läkarintyg återbetalas den del av kursavgiften som inte förbrukats, dock med avdrag för eventuella kostnader som uppkommit för Stallyckans Gård & Ryttarförening.

Ångerrätt

Din anmälan är bindande, men den kan återtas enligt reglerna om ångerrätt i “Lag om distansavtal”. Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela oss detta på ett klart och tydligt sätt inom 14 dagar efter det att du fått bekräftelse på din utbildning genom att använda Konsumentverkets standardformulär.

Avbokar du din utbildning enligt reglerna om ångerrätt har du rätt att återfå hela avgiften.

Om du startat utbildningen genom att logga in på vår plattform har du accepterat att avstå från ångerrätten.

Förbindelse

En anmälan till kurs/utbildning räknas som bekräftelse av villkoren. Anmälan betyder därmed att kund har läst och accepterat de allmänna villkoren.

Kundregister

Vid anmälan till utbildning accepterar du att läggas till i Stallyckans Gård & Ryttarförenings kundregister samt register för e-postutskick. Vi delar aldrig med oss av kunduppgifter eller e-postadresser till tredje part.

PERSONUPPGIFTSPOLICY


Stallyckans Gård & Ryttarförening, org nr 802597-3334, är ansvarig för all hantering av personuppgifter och gör detta i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU 2016/679).

E-postadress för kontakt i personuppgiftsfrågor: forening@stallyckan.se

Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan användas för att identifiera en fysisk levande person.

För oss på Stallyckans Gård & Ryttarförening är det viktigt att du känner dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi strävar efter en hög nivå av dataskydd och vidtar de åtgärder som krävs för att se till att dina uppgifter hålls skyddade.

Vi säljer aldrig vidare information om dig eller lämnar ut dina personuppgifter till obehörig tredje part. Information lämnas endast ut till behöriga samarbetspartners.

Vi samlar in och lagrar personuppgifter om dig som anmäler intresse eller som är kund endast för att kunna administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla våra tjänster och ge dig en fullgod service och support. Informationen behövs för att vi ska kunna hantera ditt ärende och fullgöra våra förpliktelser mot dig vid köp och fakturering, samt för att vi ska kunna nå dig med nödvändig information.

Vi behandlar följande personuppgifter:

  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-post
  • Eventuella betalningsuppgifter
  • Kundnummer
  • Köpinformation

    Du som kund hos Stallyckans Gård & Ryttarförening har rätt till att när som helst få utdrag på de uppgifter vi sparar om dig. Du har också rätt att när som helst begära ändringar eller helt ta bort dem. Personuppgifter kan dock ej raderas i det fall du är kund hos oss, då vi behöver dina uppgifter för fakturering och bokföring. Personuppgifter kan ej heller raderas i det fall du har en obetald skuld hos Stallyckans Gård & Ryttarförening. I det fall du gjort ett inköp hos oss sparar vi aktuella personuppifter i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte så som bokföringslagen kräver.